Hot Tag


W
W
W
.
B
A
N
1
G
U
N
.
C
O
M

ขอตัวอย่าง การ เขียน จดหมาย สมัคร งาน ภาษา อังกฤษ

คำถามที่เกี่ยวข้อง


ทุกคำถามต้องมีคำตอบเราจะช่วยคุณหาคำตอบเอง แม้เราจะไม่รู้แต่เราก็จะไปหามาให้จนได้ส่วนคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบให้อดใจรออีกนิดนะคะทีมงานกำลังเร่งมือหาคำตอบให้อยู่ค่ะ

ตัวอย่างเกี่ยวกับ : ขอตัวอย่าง การ เขียน จดหมาย สมัคร งาน ภาษา อังกฤษ

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานภาษาไทย

19/24 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน
5 แขวงลาดยาว เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10900

25 เมษายน 2543

เรื่อง ขอสมัครงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายการตลาด

เรียน ผู้จัดการบริษัท ดีดี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดส่วนตัว จำนวน 1 ฉบับ

ดิฉันทราบจากโฆษณาในนิตยสารงานเด่นว่าบริษัทของท่านต้องการรับสมัครพนักงานฝ่ายการตลาด 1 ตำแหน่ง ดิฉันมีความสนใจขอสมัครงานเข้ารับการพิจารณาบรรจุในตำแหน่งดังกล่าว

ดิฉันได้ส่งรายละเอียดส่วนตัว ตลอดจนประวัติการศึกษามาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้แล้ว ในช่วงที่ศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดิฉันได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของทางคณะและทางมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้มั่นใจว่าจะปฏิบัติงานของท่านได้เป็นอย่างดี

ดิฉันพร้อมที่จะให้ท่านสัมภาษณ์รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม และหวังว่าคงจะได้รับความกรุณาจากท่าน
ขอแสดงความนับถ

(ลายมือชื่อและชื่อสกุล)
(ชื่อและชื่อสกุลผู้สมัครงาน)

*********************************************
ตัวอย่างจดหมายภาษาอังกฤษ แบบ 1

81/2 Soi Pracha,
Dindaeng Rd.
Dindaeng,
Bangkok 10400

August 1, 2000

Gentelmen :

I am deeply interested in the Personal Manager. I would like to secure the position with an organization carraying on the kind of work. I would like to apply for the Personal Manager:

I completed in Bachelor's degree of Political Science in Public Administration from Ramkhamhaeng University. At present, I work as Assistant Manager-Personal. I have a good command and written and spoken English. All these complete detail of my education and experience are in the personal Data attached.

I enclosed herewith the personal data with one photograph and copies of relevant education for your consideration. May I come in for an interview ? You may reach me at the address or telephone number given at the personal record sheet.

Yours sincerely
Applicante's Signature
(Applicant's Name)

หมายเหตุ
Applicante's Signature = ลายเซ็น
(Applicant's Name) = ชื่อ นามสกุล
ความคิดเห็น ล่าสุดจากเพื่อนๆ

       #4.    เอก
@ แนะนำ google translate ครับ
ก๊อบไปแปลทีละประโยค
เราได้เรียนรู้ ศัพท์ไปด้วย

...................................................................................
       #3.    ดีเจ sr.com
@ ทักทายมะนาวด้วย

...................................................................................
       #2.    ดีเจ sr.com
@ แปลไห้ด้วยดีเลย

...................................................................................
       #1.    มะนาว
@ ขอบคุนนะคะ ดีมากเรยคะ

...................................................................................