Hot Tag


W
W
W
.
B
A
N
1
G
U
N
.
C
O
M

ตัวอย่างสัญญา ขอวิธีการเขียนสัญญา พร้อมตัวอย่างค่ะ

คำถามที่เกี่ยวข้อง


ทุกคำถามต้องมีคำตอบเราจะช่วยคุณหาคำตอบเอง แม้เราจะไม่รู้แต่เราก็จะไปหามาให้จนได้ส่วนคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบให้อดใจรออีกนิดนะคะทีมงานกำลังเร่งมือหาคำตอบให้อยู่ค่ะ

ตัวอย่างเกี่ยวกับ : ตัวอย่างสัญญา ขอวิธีการเขียนสัญญา พร้อมตัวอย่างค่ะ

การเขียนสัญญาถือเป็นเรื่องทางกฏหมายครับ
รูปแบบจะมีกำหนดที่เป็นทางการ
การจะทำสัญญากันได้ต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
รูปแบบการเขียนสัญญาต้ัองให้ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้

1. หัวข้อหรือชื่อสัญญา เพื่อบอกว่าเป็นสัญญาอะไร
เช่น สัญญาเช่า , สัญญาซื้อขาย เป็นต้น
2. สถานที่ทำสัญญา คือจะไปเซ็นสัญญากันที่ใหนก็ลงที่นั่นไปครับ
3. วันที่ทำสัญญา คือวันที่เซ็นกันนะครับ ต้องบอกไว้ก่อนบางคนใส่วันที่ทำ 55+ แบบว่าร่างสัญญาไว้ล่วงหน้า เป็นเดือนก็ใส่วันที่ร่างซะงั้น
4. สัญญานี้จัดทำขึ้นระหว่างใคร คือผู้ที่เกี่ยวข้องมีใครบ้าง ชื่อ ที่อยู่ แล้วเป็นอะไรในสัญญาระบุให้ชัดเจน
5. สัญญานี้จัดทำขึ้นเพื่ออะไร ก็ระบุไปครับตามแต่ว่าเราจะสัญญากันเรื่องอะไร
6. ข้อตกลง เป็นข้อๆ ครับ อย่าลืมลงท้ายด้วย ข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไข ต่างๆ เช่น กรณีผิดสัญญา , กรณีต้องการยกเลิก , สัญญาสิ้นสุดเมื่อไร
7. ส่วนของการลงลายมือชื่อ ประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมพยานครับ ลงให้ครบ

ผมแนะนำเว็บไซต์นี้ครับมีตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ ให้ดูเยอะมาก
http://www.thailaws.com/about_thai_form_contract.htm
ลองเข้าไปดูกันครับความคิดเห็น ล่าสุดจากเพื่อนๆ