Hot Tag


W
W
W
.
B
A
N
1
G
U
N
.
C
O
M

ตัวอย่างโครงงานการทำไม้กวาดทางมะพร้าว

คำถามที่เกี่ยวข้อง


ทุกคำถามต้องมีคำตอบเราจะช่วยคุณหาคำตอบเอง แม้เราจะไม่รู้แต่เราก็จะไปหามาให้จนได้ส่วนคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบให้อดใจรออีกนิดนะคะทีมงานกำลังเร่งมือหาคำตอบให้อยู่ค่ะ

ตัวอย่างเกี่ยวกับ : ตัวอย่างโครงงานการทำไม้กวาดทางมะพร้าว

ตัวอย่างโครงงานการทำไม้กวาดทางมะพร้าว
เรื่อง โครงงานการทำไม้กวาดทางมะพร้าว

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ไม้กวาดทางมะพร้าว หรือบางท้องถิ่นว่า ตาด เป็นไม้กวาดชนิดหนึ่ง ทำจากทางมะพร้าว (บางแห่งใช้ทางตาล)
มามัดรวมกันบนปลายด้ามไม้ไผ่ซึ่งมีลักษณะคล้ายลำทวนและโดยทั่วไปมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว แล้วถักและร้อยรัดประกอบกันให้แน่นหนา ผลิตขึ้นเนื่องจากไม้กวาดดอกหญ้าหรือหญ้าขัดมอญแบบทั่วไปอาจใช้ไม่สะดวกนัก และอาจใช้เวลานานในการใช้ทำความสะอาด
การใช้ไม้กวาดทางมะพร้าว พบมากในกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นพระธุดงค์ เพราะต้องอาศัยอยู่ในป่าและแมกไม้ จึงต้องปัดกวาดมูลฝอยที่เกิดจากขยะใบไม้ด้วยไม้กวาดประเภทนี้


วัตถุประสงค์
ใส่เป็นข้อๆ ครับ จริงๆ ก็เหมือนกับเอา ที่มาและความสำคัญมาขยายแล้วสรุปเป็นข้อๆ ครับ


ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
จัดทำไม้กวาดทางมะพร้าว โดยใช้ทางมะพร้าว และด้ามไม้ไผ่ 1 อันเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาไม้กวาดทางมะพร้าวต่อไป
โดยการจัดทำแบบคร่าวๆ ไม่มีลวดลายเน้นให้ใช้งานได้จริง


วิธีการดำเนินการ
1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ทางมะพร้าว ด้ามไม้ไผ่ ลวด เชือก มีด
2. มัดทางมะพร้าวเป็นกำเล็ก ๆ ด้วยเงื่อนที่ใช้มัดรวมกัน ทำเป็นพุ่มแรก ชั้นแรกด้านใน
3. มัดทางมะพร้าวเช่นเดียวกับพุ่มแรก เมื่อได้ทรงพุ่มแล้วใช้สันมีดตอกอัดทรงพุ่มให้บานเสมอกันกับพุ่มแรก จากนั้นบากคอไม้ด้านใดด้านหนึ่งประมาณ 1 มม.แล้วตรึงด้วยเชือก
4. พันทางมะพร้าวที่ถักแล้วรอบด้าม ถักเป็นลายขัดล๊อกติดกับด้าม ทับเป็นชั้นที่สอง
5. นำไม้กวาดทางมะพร้าวที่ได้ ไปทดลองใช้งานโดยการกวาดเศษใบไม้

ผลการศึกษา
สามารถจัดทำไม้กวาดทางมะพร้าวได้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน
และ สามารถกวาดเศษใบไม้ได้เป็นอย่างดี โดยไม่ชำรุดเสียหาย

ผลและการวิจารณ์ผล
จากการทดลองกลุ่มผู้ใช้เป็นที่น่าพอใจ

สรุปผลการศึกษา
ทางมะพร้าวสามารถนำมาทำไม้กวาดได้เป็นอย่างดี


เอกสารอ้างอิง
wikipedia.org

ปล. ผมลองเขียนเล่นๆ ขำๆ นะครับ แบบว่าพอเป็นแนวทางและตัวอย่างแต่คงต้องเอาไป แปลงๆ หน่อยนะความคิดเห็น ล่าสุดจากเพื่อนๆ

       #1.    เอก
@ พอเป็นแนวทางครับ

...................................................................................