Hot Tag


W
W
W
.
B
A
N
1
G
U
N
.
C
O
M

ตัวอย่างโครงงานภาษาไทยเรื่องคำแสลง

คำถามที่เกี่ยวข้อง


ทุกคำถามต้องมีคำตอบเราจะช่วยคุณหาคำตอบเอง แม้เราจะไม่รู้แต่เราก็จะไปหามาให้จนได้ส่วนคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบให้อดใจรออีกนิดนะคะทีมงานกำลังเร่งมือหาคำตอบให้อยู่ค่ะ

ตัวอย่างเกี่ยวกับ : ตัวอย่างโครงงานภาษาไทยเรื่องคำแสลงตัวอย่างตัวอย่างโครงงานภาษาไทยเรื่องคำแสลง
เรื่อง ตัวอย่างโครงงานภาษาไทยเรื่องคำแสลง


ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ตรงนี้ก็อธิบายที่มาครับประมาณว่า ความรู้ความเข้าใจคำแสลงมีสำคัญยังไง การออกเสียงที่ถูกต้องมันมีผลยังไง ส่วนมากสะกดผิดเพราะอะไร ทำนองนี้ อธิบายสั้นๆ ครับแบบสรุปๆ ครับ


วัตถุประสงค์
ใส่เป็นข้อๆ ครับ จริงๆ ก็เหมือนกับเอา ที่มาและความสำคัญมาขยายแล้วสรุปเป็นข้อๆ ครับ


ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
ตรงนี้ใส่ให้ชัดเจนว่าเราจะเน้นคำอะไรบ้าง คำแสลงในปัจจุบันมีอะไรบ้าง
ประมาณว่าเป็นข้อจำกัดน่ะครับใส่เข้าไปเป็นข้อๆ


วิธีการดำเนินการ
ศึกษาจากตรงใหนทำยังไงใส่เข้าไปได้ครับ เช่น จาก พจนานะกรม ไรงี้
ได้มาแล้วนำเสนอยังไง เป็นขั้นเป็นตอนครับ เช่น List รายการคำแสลงออกมา อ่านออกเสียงอย่างไร


ผลการศึกษา
ก็ใส่ลงไปตามวิธีการดำเนินงานแหละครบให้สอดคล้องกัน เช่น บอกว่าจะ List คำออกมา กี่คำๆ ก็ ใส่ลงไป


ผลและการวิจารณ์ผล
อันนี้ยากนะ เอาง่ายๆ ก็สรุปลงไปครับว่าที่เราทำมา ได้คำมากี่คำ ดูแล้วมันดียังไง ไม่ก็ลองไปถามคนอื่นดูครับ ว่าเค้าดูตรงนี้แล้วมันได้อะไรบ้าง


สรุปผลการศึกษา
เอาคำวิจารณ์ ต่างๆ มาประมวลผลเป็นข้อสรุปครับ เป็นข้อๆครับ


เอกสารอ้างอิง
อันนี้ง่ายครับเราไปศึกษาจากที่ใหนมาบ้างก็สรุปออกมาเป็นข้อๆ ครับ
ใส่เยอะๆ ได้ครับ หนังสือเล่มใหน บทความอะไรความคิดเห็น ล่าสุดจากเพื่อนๆ