Hot Tag


W
W
W
.
B
A
N
1
G
U
N
.
C
O
M

ตัวอย่างโครงงานวิชาคณิตศาสตร์ ประเภทสำรวจ ป 2

คำถามที่เกี่ยวข้อง


ทุกคำถามต้องมีคำตอบเราจะช่วยคุณหาคำตอบเอง แม้เราจะไม่รู้แต่เราก็จะไปหามาให้จนได้ส่วนคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบให้อดใจรออีกนิดนะคะทีมงานกำลังเร่งมือหาคำตอบให้อยู่ค่ะ

ตัวอย่างเกี่ยวกับ : ตัวอย่างโครงงานวิชาคณิตศาสตร์ ประเภทสำรวจ ป 2ตัวอย่าง โครงงานวิชาคณิตศาสตร์ ประเภทสำรวจ ป. 2ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ตรงนี้ก็อธิบายที่มาครับประมาณว่า ความเป็นมาเกิดการสำรวจของวิชาคณิตศาตร์


วัตถุประสงค์
ใส่เป็นข้อๆ ครับ จริงๆ ก็เหมือนกับเอา ที่มาและความสำคัญมาขยายแล้วสรุปเป็นข้อๆ ครับ ว่าการสำรวจนี้เกี่ยวข้องไงกับวิชาคณิตศาสตร์

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
ตรงนี้ใส่ให้ชัดเจนว่าเราจะเน้นคำอะไรบ้าง เช่น สำรวจอะไร ขอบเขตแค่ไหน ได้ผลอย่างไรถึงหยุดสำรวจ

วิธีการดำเนินการ
ศึกษาจากตรงใหนทำยังไงใส่เข้าไปได้ครับ เช่น จากหนังสืออะไร เว็บไซต์หรือว่า นำมาจาก ต่างประเทศเรื่องไหน มีใครได้กล่าวอ้างอิง
ได้มาแล้วนำเสนอยังไง เป็นขั้นเป็นตอนครับ เช่น ขั้นตอนการสำรวจ


ผลการศึกษา
ก็ใส่ลงไปตามวิธีการดำเนินงานแหละครบให้สอดคล้องกัน เช่น ผลที่ออกมาจากการสำรวจ


ผลและการวิจารณ์ผล
อันนี้ยากนะ เอาง่ายๆ ก็สรุปลงไปครับว่าที่เราทำมา นำไปใช้งานได้จริงไม


สรุปผลการศึกษา
จากการสำรวจ เอาคำวิจารณ์ ต่างๆ มาประมวลผลเป็นข้อสรุปครับ เป็นข้อๆครับ


เอกสารอ้างอิง
อันนี้ง่ายครับเราไปศึกษาจากที่ใหนมาบ้างก็สรุปออกมาเป็นข้อๆ ครับ
ใส่เยอะๆ ได้ครับ หนังสือเล่มใหน บทความอะไรความคิดเห็น ล่าสุดจากเพื่อนๆ

       #2.   
@ อยากเห็นตัวอย่างแล้วง้าบบ

...................................................................................
       #1.    คำไพ
@ จงเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกแสดงจำนวนต่อไปนี้

5 ร้อย กับ 3 สิบ กับ 4 หน่วย

...................................................................................