Hot Tag


W
W
W
.
B
A
N
1
G
U
N
.
C
O
M

ตัวอย่าง งาน วิจัย เชิง คุณภาพ ทางการ ศึกษา

คำถามที่เกี่ยวข้อง


ทุกคำถามต้องมีคำตอบเราจะช่วยคุณหาคำตอบเอง แม้เราจะไม่รู้แต่เราก็จะไปหามาให้จนได้ส่วนคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบให้อดใจรออีกนิดนะคะทีมงานกำลังเร่งมือหาคำตอบให้อยู่ค่ะ

ตัวอย่างเกี่ยวกับ : ตัวอย่าง งาน วิจัย เชิง คุณภาพ ทางการ ศึกษา

หาคลิปมาให้ดูก่อนนะครับไว้จะหาตัวอย่างและวิธีการมาให้อีกทีความคิดเห็น ล่าสุดจากเพื่อนๆ

       #7.    งานวิจัย
@ งานวิจัยเชิงปริมาณเน้นการ ทดสอบ สำรวจเพื่อหาสถิติ
โดยเน้นผลที่ได้จาก แบบสำรวจ

...................................................................................
       #6.    อยากรู้
@ ต่างจาก งานวิจัยเชิงปริมาณยังไงครับ

...................................................................................
       #5.    งานวิจัยเชิงคุณภาพ
@ เชิงคุณภาพ คือการทดสอบเพื่อให้เห็นผลจริง
แล้วสรุปผลออกมาในแง่ของการทดลองมี ตัวชี้วัดที่ชัดเจน

...................................................................................
       #4.    เอก
@ ทดสอบ

...................................................................................
       #3.    รรรร
@ รรรร

...................................................................................
       #2.    ครูผู้ช่วย
@ งานวิจัยมีมากแต่ไม่ค่อบเจอตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการแก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยค่ะ(เด็กปฐมวัย) หากมีขอความกรุณาลงด้วยนะคะ จักขอบคุณมาก

...................................................................................
       #1.    pm
@ แบบสัมภาษณ์งานวิจัยเชิงคุณภาพ

...................................................................................