Hot Tag


W
W
W
.
B
A
N
1
G
U
N
.
C
O
M

ตัวอย่าง Resume ขอ ตัวอย่าง Resume ภาษาไทย ครับ

คำถามที่เกี่ยวข้อง


ทุกคำถามต้องมีคำตอบเราจะช่วยคุณหาคำตอบเอง แม้เราจะไม่รู้แต่เราก็จะไปหามาให้จนได้ส่วนคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบให้อดใจรออีกนิดนะคะทีมงานกำลังเร่งมือหาคำตอบให้อยู่ค่ะ

ตัวอย่างเกี่ยวกับ : ตัวอย่าง Resume ขอ ตัวอย่าง Resume ภาษาไทย ครับ

ตัวอย่างการเขียน Resume ภาษาไทย
วันนี้ผมนำรูปแบบ Resume ที่ผมใช้อยู่ประจำมาเป็นตัวอย่างให้นะครับ

ส่วนที่ 1 ด้านบนสุดจัดกลางนะครับประกอบด้วย

-ชื่อสกุล
-ที่อยู่
-อีเมล์
-หมายเลขโทรศัพท์

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่เราต้องการสมัคร
-ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
-ประเภทงาน เช่น ประจำ , สัญญาจ้าง , ชั่วคราว
-เงินเดือนที่ต้องการ
-พร้อมเริ่มงานได้ตอนใหน

ส่วนที่ 3 ประวัติการศึกษา
ส่วนนี้ก็ไล่มาเรื่อยๆ ครับ ตั้งแต่ ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี มัธยม โดยแต่ละส่วนจะประกอบด้วย
- ปีที่จบ
- ชื่อสถาบัน
- สาขา
- เกรดเฉลี่ย

ส่วนที่ 4 ประวัติการทำงาน
ข้อมูลบริษัทที่เราเคยทำงานมา เรียงจากปัจจุบันย้อนหลังไป
ข้อมูลแต่ละบริษัทประกอบด้วย
- ปีที่เริ่ม , ปีที่สิ้นสุด
- ชื่อบริษัท
- ตำแหน่ง
- รายละเอียดงาน

ส่วนที่ 5 ทักษะความสามารถ
ส่วนนี้ก็อธิบายเป็นข้อๆ ครับ ตามสายงาน อย่างผมเป็นงาน IT ก็ใส่ตามนี้
- ภาษา Programming
- DBMS
- OS,Web Server ,App Server
- Other Tools
แล้วก็ตบท้ายด้วยส่วนทั่วไป คือ
- ความเร็วในการพิมพ์พิมพ์ดีด
- ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้ง ไทย และ อังกฤษ หรือ ภาษาอื่นๆ ถ้ามี
- กิจกรรม การฝึกอบรม ใบประกาศ ใบ เซอร์ ต่างๆ ที่ได้มาใส่ให้หมดครับ

ตามนี้เลยครับเดี๋ยวจะหาตัวอย่างมาให้ดูอีกทีความคิดเห็น ล่าสุดจากเพื่อนๆ

       #3.    เอก
@ มีตัวอย่าง Resume ของตำแหน่ง Programmer ครับ

...................................................................................
       #2.    เก๋
@ เขียนตามนี้ได้แล้วขอบคุณครับ

...................................................................................
       #1.    แก้ว
@ ขอบคุณครับ

...................................................................................