Hot Tag


W
W
W
.
B
A
N
1
G
U
N
.
C
O
M

แบบสอบถามปลายเปิด แบบสอบถามปลายปิด

คำถามที่เกี่ยวข้อง


ทุกคำถามต้องมีคำตอบเราจะช่วยคุณหาคำตอบเอง แม้เราจะไม่รู้แต่เราก็จะไปหามาให้จนได้ส่วนคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบให้อดใจรออีกนิดนะคะทีมงานกำลังเร่งมือหาคำตอบให้อยู่ค่ะ

ตัวอย่างเกี่ยวกับ : แบบสอบถามปลายเปิด แบบสอบถามปลายปิด

6.2 ประเภทของคำถาม

คำถามปลายเปิด (open-ended questions)


คำถามปลายเปิด (open-ended questions) หมายถึง คำถามที่ผู้ตอบ ตอบได้อย่างอิสระ ไม่กำหนดคำตอบตายตัว คือเปิดโอกาสให้ผู้ถูกถามได้อธิบาย หรือพูดถึงแนวความคิดของตัวเองได้อย่างอิสระ

ประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อใช้คำถามเปิด

- ผู้สัมภาษณ์มีความเป็นอิสระที่จะตอบคำถาม
- เป็นการทำให้ผู้สัมภาษณ์รู้ถึงศัพท์ต่าง ๆ ที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ใช้ ซึ่งมีผลสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะ, ความเชื่อ, การศึกษาของผู้ถูกสัมภาษณ์
- ไม่ต้องเตรียมรายละเอียดของคำถามมากนัก
- มีความต่อเนื่องในการถามคำถาม
- ทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกเต็มใจ และเพิ่มความสนใจในการตอบคำถาม
- คำตอบที่ได้จะอยู่ที่ระดับใด จะขึ้นกับผู้ถูกสัมภาษณ์ (ลึกซึ้งแค่ไหน)
- คำถามที่ผู้สัมภาษณ์ถาม จะเป็นคำถามที่สั้นและง่ายในการถาม
- ผู้สัมภาษณ์สามารถดึงคำถามเปิดนี้มาใช้ได้โดยไม่ต้องเตรียมมาก่อน

ข้อเสีย

- คำตอบที่ได้อาจมีรายละเอียดเกินกว่าที่ต้องการ หรือตอบไม่ตรงประเด็น
- ผู้สัมภาษณ์ไม่สามารถควบคุมเวลา และคำตอบได้
- มักจะใช้เวลามากเกินไป สำหรับข้อมูลที่ต้องการเพียงเล็กน้อย
- จะดูเหมือนผู้สัมภาษณ์ไม่ได้เตรียมพร้อมมากนัก
- อาจเกิดความกดดันสำหรับผู้ถูกสัมภาษณ์ ว่าถูกจับผิด หรือคิดว่าตนเองเป็นเหยื่อในการตกปลา

คำถามปิด (Closed questions)

คำถามปิด หมายถึง คำถามที่มีคำตอบแน่นอน มีคำตอบให้เลือก คำถามต้องการคำตอบเป็นจำนวนหรือต้องการคำตอบเพียงใช่หรือไม่ หรือเป็นคำตอบสั้น ๆ ที่ไม่มีการอธิบายรายละเอียด

ประโยชน์ที่ได้รับ คือ
- ประหยัดเวลา
- ง่ายต่อการเปรียบเทียบผลสัมภาษณ์
- ตรงตามเป้าหมาย หรือจุดประสงค์ที่ต้องการ
- ควบคุมการสัมภาษณ์ได้ง่าย
- ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการได้รวดเร็ว

คำถามในรูปแบบนี้ต้องการให้ผู้ตอบ ตอบเพียงใช่หรือไม่ใช่ เท่านั้น ซึ่งลักษณะนี้ก็เป็นลักษณะของคำถามปิดนั่นเอง


ข้อเสียของคำถามแบบเปิด
- ผู้ถูกสัมภาษณ์จะรู้สึกเบื่อ
- จะไม่ได้รายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ถูกสัมภาษณ์
- จะไม่ได้เหตุผล และความคิดของผู้ถูกสัมภาษณ์
- จะไม่ได้รับสัมพันธภาพระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์

ลักษณะคำถามที่ต้องการข้อมูลที่ลึกซึ้ง


ต้องการประเภทคำตอบ ที่ลึกซั้งในงานนั้น ๆ ของรูปแบบคำถาม ลักษณะคำถามแบบนี้จะเป็นลักษณะคำถามเปิด ต้องให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบได้อย่างอิสระ เพื่อผู้สัมภาษณ์สามารถนำไปวิเคราะห์ความต้องการได้ลึกซึ้งมากขึ้น

คำถามที่เป็นหลุมพราง (Question Pitfalls)

เป็นคำถามที่ไม่ควรใช้ในการสัมภาษณ์ เนื่องจากจะทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่พอใจ เกิดความ สับสน และคำตอบที่ได้อาจเบี่ยงเบนไม่ได้ตามข้อเท็จจริง นั้นคือจะต้อง

- หลีกเลี่ยงในการตั้งคำถามที่นำคำตอบ (Leading questions)
คำถามนำจะทำให้ผู้ตอบเอนเอียงไปสู่สิ่งที่ผู้ถามต้องการ เช่น “คุณเห็นด้วยกับการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบควบคุมสินค้าคงหลังใช่ไหม” เป็นต้น ซึ่งทำให้ผู้ตอบลำบากใจที่จะปฏิเสธ ดังนั้นควรเปลี่ยนเป็น “คุณคิดอย่างไรกับการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ควบคุมสินค้าคงคลัง” ซึ่งจะให้ประโยชน์มากกว่า


- หลีกเลี่ยงคำถามซ้อนคำถาม (Double – Barreled questions )
คำถามที่มีมากกว่า 1 คำถามซ้อนอยู่ในประโยคเดียวกัน เช่น “คุณมีการตัดสินใจอะไรบ้างในการทำงานปกติแต่ละวัน และคุณจัดการสิ่งเหล่านั้นอย่างไร” ซึ่งอาจทำให้ผู้ตอบตอบเพียงคำถามเดียว ทำให้ผู้ถามสรุปคำตอบที่ได้ผิดพลาดความคิดเห็น ล่าสุดจากเพื่อนๆ

       #1.    เอก
@ ขอบคุณครับ

...................................................................................