Hot Tag


W
W
W
.
B
A
N
1
G
U
N
.
C
O
M

โครงงานคณิตประถม

คำถามที่เกี่ยวข้อง


ทุกคำถามต้องมีคำตอบเราจะช่วยคุณหาคำตอบเอง แม้เราจะไม่รู้แต่เราก็จะไปหามาให้จนได้ส่วนคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบให้อดใจรออีกนิดนะคะทีมงานกำลังเร่งมือหาคำตอบให้อยู่ค่ะ

ตัวอย่างเกี่ยวกับ : โครงงานคณิตประถม

คลิป โครงงานคณิตศาสตร์ ประถมโครงงานคณิตศาสตร์ มัธยมตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์
เรื่อง เรื่องจำนวนคู่และจำนวนคี่
(อาจจะดูง่ายๆครับแต่อยากเน้นหนักการจำของนักเรียนครับว่า คู่กับคี่มีหลักการจำอย่างไร)


ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ตรงนี้ก็อธิบายที่มาครับประมาณว่า เล่าว่า เลขคู่ เลขคี่คืออะไร มีความสำคัญและ การนำมาประยุกต์ใช้อย่างไร


วัตถุประสงค์
ใส่เป็นข้อๆ ครับ จริงๆ ก็เหมือนกับเอา ที่มาและความสำคัญมาขยายแล้วสรุปเป็นข้อๆ ครับ


ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
ตรงนี้ใส่ให้ชัดเจนว่าเราจะเน้นศึกษาเรื่องอะไรบ้าง เช่น จำนวำตัวเลขตั้งแต่ 1-100, 1-1000
ประมาณว่าเป็นข้อจำกัดน่ะครับใส่เข้าไปเป็นข้อๆ


วิธีการดำเนินการ
ศึกษาจากตรงจากสื่อ บทความอะไรบ้าง
วิธีการนำเสนอ ยกตัวอย่างเช่น ใส่เป็นตารางออกมา แล้ว หาจุดสังเกตุเช่น ลงท้ายด้วยเลขอะไร หรือ หารสองแล้วเท่ากับเท่าไร เป็นต้น


ผลการศึกษา
ก็ใส่ลงไปตามวิธีการดำเนินงานแหละครบให้สอดคล้องกัน ครับ


ผลและการวิจารณ์ผล
ลองให้คนอื่นวิจารณ์ดูครับ ว่าดียังไง หรือ ไม่ดียังไงก็เอามาใส่ครับ ใส่ตามจริงๆไปครับ


สรุปผลการศึกษา
เอาคำวิจารณ์ ต่างๆ มาประมวลผลเป็นข้อสรุปครับ เป็นข้อๆครับ


เอกสารอ้างอิง
อันนี้ง่ายครับเราไปศึกษาจากที่ใหนมาบ้างก็สรุปออกมาเป็นข้อๆ ครับ
ใส่เยอะๆ ได้ครับ หนังสือเล่มใหน บทความอะไรความคิดเห็น ล่าสุดจากเพื่อนๆ

       #4.    นาเดียร์
@ ดูนักเรียนทุกคนตั้งใจนะคะ

...................................................................................
       #3.    unickkk5
@ thank ka

...................................................................................
       #2.    รัก
@ ดี

...................................................................................
       #1.    เรือจ้างสุรินทร์
@ สนใจมากกับทุกโครงงาน

...................................................................................