Hot Tag


W
W
W
.
B
A
N
1
G
U
N
.
C
O
M

โครงงานนิทานอาเซียน

คำถามที่เกี่ยวข้อง


ทุกคำถามต้องมีคำตอบเราจะช่วยคุณหาคำตอบเอง แม้เราจะไม่รู้แต่เราก็จะไปหามาให้จนได้ส่วนคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบให้อดใจรออีกนิดนะคะทีมงานกำลังเร่งมือหาคำตอบให้อยู่ค่ะ

ตัวอย่างเกี่ยวกับ : โครงงานนิทานอาเซียนตัวอย่าง โครงงานนิทานอาเซียนที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ตรงนี้ก็อธิบายที่มาครับประมาณว่า ความเป็นมาเกิดนิทานอาเซียน ทำไมถึงได้เกิดแพร่หลาย มีอะไรน่าสนใจ ทำไมถึงได้สนใจจัดทำนิทานประเภทนี้


วัตถุประสงค์
ใส่เป็นข้อๆ ครับ จริงๆ ก็เหมือนกับเอา ที่มาและความสำคัญมาขยายแล้วสรุปเป็นข้อๆ ครับ ว่าศึกษาอะไร เช่น ศึกษาความหมายของนิทาน ประวัติดความเป็นมา หรือ สามารถนำความรู้ของนิทานไปใช้อย่างไร
ผู้ศึกษามีแนวความคิดและวิธีการงานอย่างไร ประโยชน์ในการศึกษานิทาน


ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
ตรงนี้ใส่ให้ชัดเจนว่าเราจะเน้นศึกษาอะไรเป็นพิเศษ ศึกษานิทานอาเซียนแค่ไหน ศึกษาเรื่องนิทานจากหนังสืออ่านเพิ่มเติมอะไร

วิธีการดำเนินการ
ศึกษาจากตรงใหนทำยังไงใส่เข้าไปได้ครับ เช่น จากหนังสืออะไร เว็บไซต์หรือว่า นำมาจาก ต่างประเทศเรื่องไหน มีใครได้กล่าวอ้างอิง
ได้มาแล้วนำเสนอยังไง เป็นขั้นเป็นตอนครับ


ผลการศึกษา
ก็ใส่ลงไปตามวิธีการดำเนินงานแหละครบให้สอดคล้องกัน เช่น ผลการศึกษานิทานอาเซียน


ผลและการวิจารณ์ผล
อันนี้ยากนะ เอาง่ายๆ ก็สรุปลงไปครับว่าที่เราศึกษานิทานอาเซียนได้อะไรบ้าง


สรุปผลการศึกษา
จากการสำรวจ เอาคำวิจารณ์ ต่างๆ มาประมวลผลเป็นข้อสรุปครับ เป็นข้อๆครับ


เอกสารอ้างอิง
อันนี้ง่ายครับเราไปศึกษาจากที่ใหนมาบ้างก็สรุปออกมาเป็นข้อๆ ครับ
ใส่เยอะๆ ได้ครับ หนังสือเล่มใหน บทความอะไรความคิดเห็น ล่าสุดจากเพื่อนๆ

       #1.    444
@ อาเซียนมาแล้วนิน่า เดียวนี้ไรก้ออาเซียน

...................................................................................