Hot Tag


W
W
W
.
B
A
N
1
G
U
N
.
C
O
M

โครงงานภาษาไทยเรื่องคำเป็น คำตาย

คำถามที่เกี่ยวข้อง


ทุกคำถามต้องมีคำตอบเราจะช่วยคุณหาคำตอบเอง แม้เราจะไม่รู้แต่เราก็จะไปหามาให้จนได้ส่วนคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบให้อดใจรออีกนิดนะคะทีมงานกำลังเร่งมือหาคำตอบให้อยู่ค่ะ

ตัวอย่างเกี่ยวกับ : โครงงานภาษาไทยเรื่องคำเป็น คำตายตัวอย่าง โครงงานภาษาไทยเรื่องคำเป็น คำตายที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ตรงนี้ก็อธิบายที่มาครับประมาณว่า ต้นกำเนิดที่มาของคำเป็น คำตาย


วัตถุประสงค์
ใส่เป็นข้อๆ ครับ จริงๆ ก็เหมือนกับเอา ที่มาและความสำคัญมาขยายแล้วสรุปเป็นข้อๆ ครับ คำเป็นคำตาย

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
ตรงนี้ใส่ให้ชัดเจนว่าเราจะเน้นคำเป็นคำตายอะไรบ้าง


วิธีการดำเนินการ
ศึกษาจากตรงใหนทำยังไงใส่เข้าไปได้ครับ เช่น จากหนังสืออะไร เว็บไซต์หรือว่า คำเป็นคำตายนำมาจาก ต่างประเทศเรื่องไหน มีใครได้กล่าวอ้างอิง
ได้มาแล้วนำเสนอยังไง เป็นขั้นเป็นตอนครับ เช่นlist คำเป็น คำตาย ทั้้งหมดที่มีอยู่ หรืออาจจะเท่าที่หาได้

ผลการศึกษา
ก็ใส่ลงไปตามวิธีการดำเนินงานแหละครบให้สอดคล้องกัน เช่น ผลการศึกษาคำเป็นคำตาย ได้อะไรบ้าง


ผลและการวิจารณ์ผล
อันนี้ยากนะ เอาง่ายๆ ก็สรุปลงไปครับว่าที่เราทำมา นำ คำเป็น คำตายไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำอย่างไง มีความสำคัญกับภาษาไทยในปัจจุบัน


สรุปผลการศึกษา
เอาคำวิจารณ์ ต่างๆ มาประมวลผลเป็นข้อสรุปครับ เป็นข้อๆครับ ว่าได้อะไรจากการศึกษาคำเป็นคำตาย


เอกสารอ้างอิง
อันนี้ง่ายครับเราไปศึกษาจากที่ใหนมาบ้างก็สรุปออกมาเป็นข้อๆ ครับ
ใส่เยอะๆ ได้ครับ หนังสือเล่มใหน บทความอะไร มีตัวอย่างจะดีมากครับได้เห็นภาพความคิดเห็น ล่าสุดจากเพื่อนๆ

       #1.    นิ
@ เยี่ยม

...................................................................................