Hot Tag


W
W
W
.
B
A
N
1
G
U
N
.
C
O
M

โครงงานสํารวจต้นไม้ในโรงเรียน

คำถามที่เกี่ยวข้อง


ทุกคำถามต้องมีคำตอบเราจะช่วยคุณหาคำตอบเอง แม้เราจะไม่รู้แต่เราก็จะไปหามาให้จนได้ส่วนคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบให้อดใจรออีกนิดนะคะทีมงานกำลังเร่งมือหาคำตอบให้อยู่ค่ะ

ตัวอย่างเกี่ยวกับ : โครงงานสํารวจต้นไม้ในโรงเรียนตัวอย่างโครงงานสํารวจต้นไม้ในโรงเรียน
เรื่อง โครงงานสํารวจต้นไม้ในโรงเรียนที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ตรงนี้ก็อธิบายที่มาครับประมาณว่า ต้นไม้ในโรงเรียนมีความสำคัญอย่างไร ทำไมถึงต้องมาสำรวจ


วัตถุประสงค์
ใส่เป็นข้อๆ ครับ จริงๆ ก็เหมือนกับเอา ที่มาและความสำคัญมาขยายแล้วสรุปเป็นข้อๆ ครับ เช่น
-สำรวจต้นไม้ในโรงเรียนเพื่อ....
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
ตรงนี้ใส่ให้ชัดเจนว่าเราจะเน้นสำรวจต้นไม้ในโรงเรียนทั้งหมด หรือบริเวณไหน เพราะถ้าหาก โรงเรียนมีอนาเขตกว้าง


วิธีการดำเนินการ
สำรวจต้นไม้อย่างไร มีวิธีขั้นตอนในการสำรวจต้นไม้ในโรงเรียน
ได้มาแล้วนำเสนอยังไง เป็นขั้นเป็นตอนครับ เช่น List รายการคำออกมา แล้ว ใส่คำอ่าน ใส่วิธีสะกดไรงี้


ผลการศึกษา
ก็ใส่ลงไปตามวิธีการดำเนินงานแหละครบให้สอดคล้องกัน เช่น บอกว่าจะ List เป็นข้อๆจากการที่สำรวจได้


ผลและการวิจารณ์ผล
อันนี้ยากนะ เอาง่ายๆ ก็สรุปลงไปครับว่าที่เราทำมา ให้ผู้เชี่ยวชาญหรืออาจารย์ที่ดูแลวิจารย์ผล


สรุปผลการศึกษา
เอาคำวิจารณ์ ต่างๆ มาประมวลผลเป็นข้อสรุปครับ เป็นข้อๆครับ


เอกสารอ้างอิง
อันนี้ง่ายครับเราไปศึกษาจากที่ใหนมาบ้างก็สรุปออกมาเป็นข้อๆ ครับ
ใส่เยอะๆ ได้ครับ หนังสือเล่มใหน บทความอะไรความคิดเห็น ล่าสุดจากเพื่อนๆ

       #1.    ครูนราธิวาส
@ ขอบคุณค่ะ

...................................................................................