Hot Tag


W
W
W
.
B
A
N
1
G
U
N
.
C
O
M

โครงงานเรื่องนางในวรรณคดี

คำถามที่เกี่ยวข้อง


ทุกคำถามต้องมีคำตอบเราจะช่วยคุณหาคำตอบเอง แม้เราจะไม่รู้แต่เราก็จะไปหามาให้จนได้ส่วนคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบให้อดใจรออีกนิดนะคะทีมงานกำลังเร่งมือหาคำตอบให้อยู่ค่ะ

ตัวอย่างเกี่ยวกับ : โครงงานเรื่องนางในวรรณคดี

เอาตัวอย่างของ ดอกไม้ในวรรณคดี ซึ่งคล้ายๆกัน เปลี่ยนจากดอกไม้เป็น นางในวรรณคดี

สำหรับคลิปหาตัวอย่างไม่ได้นะครับแต่จะให้ไอเดียคร่าวๆ

ตัวอย่าง โครงงานเรื่องดอกไม้ในวรรณคดีไทยที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ตรงนี้ก็อธิบายที่มาครับประมาณว่า บอกถึงความหมายดอกไม้ใน วรรณคดีไทย คืออะไร ส่วนมากดอกไม้ในวรรคดีไทยได้พรรณาไว้เป็นบทร้อยกรองอย่างไพเราะใน หนังสือวรรณคดี เช่น รามเกียรติ์ อิเหนา เงาะป่า ดาหลัง ขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี นิราศอิเหนา นิราศเจ้าฟ้าลิลิตพระลอ และลิลิตตะเลงพ่าย
และหาตัวอย่างชื่อดอกไม้หลายชนิดไว้อย่างไพเราะ ทั้งลักษณะ สีสัน กลิ่น ทำให้ผ้อ่านเกิดมโนภาพ ประทับใจ เหมือนได้ไปอยู่ ณ ที่ด้วย หวังว่าสิ่งที่เรียบเรียงมาคงจะเป็นประโยชน์และเกิดความประทับใจกับการพรรณา ของกวีไทยบ้าง


วัตถุประสงค์
ใส่เป็นข้อๆ ครับ จริงๆ ก็เหมือนกับเอา ที่มาและความสำคัญมาขยายแล้วสรุปเป็นข้อๆ ครับ


ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
ตรงนี้ใส่ให้ชัดเจนว่าเราจะเน้นคำอะไรบ้าง เช่น ชื่อดอกไม้ วรรคดีที่กล่าวถึง ถิ่นกำเนิด ให้ขอบเขตกระทัดรัดไม่กว้างเกินไป


วิธีการดำเนินการ
ศึกษาจากตรงใหนทำยังไงใส่เข้าไปได้ครับ เช่น จากหนังสืออะไรในห้องสมุด หรือ website ใน อินเตอร์เน็ต หรืองานวิจัยใครอ้างอิงผลการศึกษา
ก็ใส่ลงไปตามวิธีการดำเนินงานแหละครบให้สอดคล้องกัน เช่น บอกว่าถิ่นกำเนิดของดอกไม้แต่ละชนิด จากเรื่องในวรรณคดีอะไร ที่มาจากไหน


ผลและการวิจารณ์ผล
ทำให้เราเกิดความรู้อะไรจากการศึกษาดอกไม้ในวรรณคดี รู้จักรากเหง้าหรือที่มาของดอกไม้นั้นๆ


สรุปผลการศึกษา
เอาคำวิจารณ์ ต่างๆ มาประมวลผลเป็นข้อสรุปครับ เป็นข้อๆครับ


เอกสารอ้างอิง
อันนี้ง่ายครับเราไปศึกษาจากที่ใหนมาบ้างก็สรุปออกมาเป็นข้อๆ ครับ
ใส่เยอะๆ ได้ครับ หนังสือเล่มใหน บทความอะไรความคิดเห็น ล่าสุดจากเพื่อนๆ