Hot Tag


W
W
W
.
B
A
N
1
G
U
N
.
C
O
M

โครงงานเรื่องยาหม่องสมุนไพร

คำถามที่เกี่ยวข้อง


ทุกคำถามต้องมีคำตอบเราจะช่วยคุณหาคำตอบเอง แม้เราจะไม่รู้แต่เราก็จะไปหามาให้จนได้ส่วนคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบให้อดใจรออีกนิดนะคะทีมงานกำลังเร่งมือหาคำตอบให้อยู่ค่ะ

ตัวอย่างเกี่ยวกับ : โครงงานเรื่องยาหม่องสมุนไพรตัวอย่างโครงงานเรื่องยาหม่องสมุนไพร
เรื่อง โครงงานเรื่องยาหม่องสมุนไพร


ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ตรงนี้ก็อธิบายที่มาครับประมาณว่า ที่มาของยาหม่องสมุนไพร แล้วความสำคัญอะไรทำให้มาศึกษายาหม่องสมุนไพร


วัตถุประสงค์
ใส่เป็นข้อๆ ครับ จริงๆ ก็เหมือนกับเอา ที่มาและความสำคัญมาขยายแล้วสรุปเป็นข้อๆ ครับ ศึกษายาหม่องสมุนไพรเพื่อ..


ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
ตรงนี้ใส่ให้ชัดเจนว่าเราจะศึกษายาหม่องสมุนไพรนี้ ทำมาจากสมุนไพรอะไร มีขอบเขตแค่ไหน
ประมาณว่าเป็นข้อจำกัดน่ะครับใส่เข้าไปเป็นข้อๆ


วิธีการดำเนินการ
ศึกษาจากตรงใหนทำยังไงใส่เข้าไปได้ครับ เช่น จาก พจนานะกรม ไรงี้
ได้มาแล้วนำเสนอยังไง เป็นขั้นเป็นตอนครับ ขั้นตอนในการศึกษายาหม่องสมุนไพรนี้

ผลการศึกษา
ก็ใส่ลงไปตามวิธีการดำเนินงานแหละครบให้สอดคล้องกัน


ผลและการวิจารณ์ผล
อันนี้ยากนะ เอาง่ายๆ ก็สรุปลงไปครับว่าที่เราทำมา

..

สรุปผลการศึกษา
เอาคำวิจารณ์ ต่างๆ มาประมวลผลเป็นข้อสรุปครับ เป็นข้อๆครับ


เอกสารอ้างอิง
อันนี้ง่ายครับเราไปศึกษาจากที่ใหนมาบ้างก็สรุปออกมาเป็นข้อๆ ครับ
ใส่เยอะๆ ได้ครับ หนังสือเล่มใหน บทความอะไรความคิดเห็น ล่าสุดจากเพื่อนๆ