Hot Tag


W
W
W
.
B
A
N
1
G
U
N
.
C
O
M

โครงงานเรื่องอักษรย่อ

คำถามที่เกี่ยวข้อง


ทุกคำถามต้องมีคำตอบเราจะช่วยคุณหาคำตอบเอง แม้เราจะไม่รู้แต่เราก็จะไปหามาให้จนได้ส่วนคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบให้อดใจรออีกนิดนะคะทีมงานกำลังเร่งมือหาคำตอบให้อยู่ค่ะ

ตัวอย่างเกี่ยวกับ : โครงงานเรื่องอักษรย่อ

ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย เรื่องอักษรย่อ
เรื่อง สำรวจรวบรวมอักษรย่อเพื่อการสะกดที่ถูกต้อง


ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ตรงนี้ก็อธิบายที่มาครับประมาณว่า อักษรย่อสำคัญยังไง การออกเสียง การสะกด การใส่จุด อะไรต่างที่มีผลให้ใส่ผิด แล้วนำมาใช้ผิดๆ


วัตถุประสงค์
ใส่เป็นข้อๆ ครับ จริงๆ ก็เหมือนกับเอา ที่มาและความสำคัญมาขยายแล้วสรุปเป็นข้อๆ ครับ


ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
ระบุเป็นข้อๆ ครับว่าจะเล่นกับคำ กี่คำ หมวดใหน กลุ่มใหน เพราะว่าอักษรย่อนั้นมีเยอะมากๆ
ถ้ารวบรวมให้ครบหมดนี่อาจทำให้ได้ไม่ครอบคลุมครับ


วิธีการดำเนินการ
ศึกษาจากตรงใหนทำยังไงใส่เข้าไปได้ครับ เช่น จาก พจนานะกรม ไรงี้
ได้มาแล้วนำเสนอยังไง ทำเป็นเป็นขั้นเป็นตอนครับ เช่น List รายการคำออกมา แล้ว ใส่คำอ่าน ใส่วิธีสะกดประมาณนั้น


ผลการศึกษา
ใส่ข้อมูลลงไปให้สอดคล้องกับวิธีดำเนินการของเรา


ผลและการวิจารณ์ผล
นำผลที่ได้ไปนำเสนอแล้วรับคำ วิจารณ์มาครับก็เอามาลงตรงๆ ผิดบ้างถูกบ้างไม่เป็นไรเพราะมันเป็นข้อมูลดิบ


สรุปผลการศึกษา
เอาผลที่ได้และคำวิจารณ์ ต่างๆ มาประมวลผลเป็นข้อสรุปครับ เป็นข้อๆครับ


เอกสารอ้างอิง
อันนี้ง่ายครับเราไปศึกษาจากที่ใหนมาบ้างก็สรุปออกมาเป็นข้อๆ ครับ
ใส่เยอะๆ ได้ครับ หนังสือเล่มใหน บทความอะไรความคิดเห็น ล่าสุดจากเพื่อนๆ

       #4.    กรกช
@ แกแก่มาก

...................................................................................
       #3.    serthwichy น่าร้ากอ่ะ
@ good idea

...................................................................................
       #2.    วีรดา
@ เด็กบ้านๆ

...................................................................................
       #1.    น้ำ
@ ดี

...................................................................................