ตัวอย่างล่าสุด
 เครื่องปั่นกระดาษ โครงการนักศึกษา ปวช 3 ปีการศึกษา 2 2553 แผนกเครื่องกลและซ่อมบำรุง ช่างกลโรรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
 โครงงานภาษาไทย ป 3
 โครงงานคณิตศาสตร์
 โครงงานอักษรนำ
 โครงงานคณิตศาสตร์
 อักษรย่อ
 อักษรย่อ
 คุณวีณา ชอบดูบอลใช่ไหมคะ
 คุณวีณา ชอบดูบอลใช่ไหมคะ
 เกมบิงโกคณิตศาสตร์
 ยกเลิกใบลาออก
 เขียนใบmemoขอยกเลิกเอกสาร
 โครงงานภาษาไทย ป 3
 แบบสอบถามคำถามปลายเปิด
 โครงงานภาษาไทยมี 3
 ยื่นร้องขอ
 โครงงานคำควบกล้ำ ป 2
 การสำรวจคำย่อในหนังสือพิมพ์
 ภาษาไทย
 ช่างเสริมสวย
 โครงงานภาษาอังกฤษ ป 6
 โครงงานคำควบกล้ำป 2
 ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ
 โครงงานอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
 โครงงานเรื่องนิราศภูเขาทอง
 memo
 คำควบ
 การเขียนสมมติฐานของโวหาร
 โครงงานหนังสือพิมพ์
 คำราชาศัพท์เรื่องอิเหนา


อ่านก่อนนะคะ

เนื้อหาเกี่ยวกับ : qa.thailand14.com เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการสอบถามข้อมูลทุำกเรื่องโดยจะมีทีมงานคอยหาคำตอบให้ค่ะ ขอให้สมาชิกทุกท่าน รักษากฏระเบียบนะคะ
  • ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นที่เคารพสูงสุด ห้ามโพส content ใดๆ ที่เป็นการลบหลู่เป็นอันขาด
  • สิทธิส่วนตัวของบุคคลถือเป็นสิ่งหวงห้าม ก่อน โพส content ใดๆ ให้ตรองดูดีๆว่าไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
  • อณุญาติให้โพส HTML ได้แต่ห้ามแทรก Script หรือ Link Spam
คำถาม: โครงงานเรื่องการอ่านออกเสียงอักษรควบกล้ำ

หมวดหมู่: ตัวอย่าง ภาษาไทย
ใส่คำตอบที่นี่ค่ะ (รองรับ HTML แต่ห้ามโพส java script,Link Spam)

รหัสผู้ตอบ:

ตัวอย่างยอดนิยม

โครงงานภาษาไทย เรื่อง คำควบกล้ำ
คนดู : 48085

โครงงานเรื่องอักษรย่อ
คนดู : 21824

โครงงานภาษาไทย เรื่องนิทานพื้นบ้าน
คนดู : 20429

โครงงานภาษาไทยเรื่องคำเป็น คำตาย
คนดู : 16088

โครงงานมาตราตัวสะกดแม่กก
คนดู : 13479

โครงงานเรื่องการอ่านออกเสียงอักษรควบกล้ำ
คนดู : 12334

โครงงานภาษาไทยเรื่องโวหาร
คนดู : 8533

โครงงานนิทานพื้นบ้าน
คนดู : 7184

โครงงานภาษาไทยป 5 เรื่องอักษรย่อ คำย่อ
คนดู : 4973

ตัวอย่าง โครง งาน ภาษาไทย
คนดู : 4825

โครงงานเรื่องนางในวรรณคดี
คนดู : 3867

โครงงานดอกไม้ในวรรณคดีไทย
คนดู : 3578

โครงงานเพลงพื้นบ้าน
คนดู : 2948

โครงงานภาษาไทยเรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
คนดู : 2533

โครงงานนิทานอาเซียน
คนดู : 2008

แบบฟอร์มใบเมมโม่
คนดู : 1962

โครงงานภาษาไทยเรื่องอักษรย่อ
คนดู : 1758

โครงงานภาษาไทย ป 3
คนดู : 1720

โครงงานภาษาไทย นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน
คนดู : 1616

ตัวอย่างโครงงานการงานประดับ ป4
คนดู : 1611